Tjenester

Arkitektur

 • prosjekter av bygninger og objekter av alle kategorier
 • konsepter, skisser, visualiseringer, 3d-modellering
 • arkitektur design
 • utøvende prosjekter
 • detalj design/detaljtegninger
 • interiørdesign

Konstruksjon

 • design av bygningskonstruksjonssystemer
 • bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
 • strukturell design
 • statiske beregninger

Prosjektledelse

 • utarbeidelse av teknisk dokumentasjon på alle stadier av design i samarbeid med alle involverte designteam
 • all administrasjon, ledelseskoordinering og veiledning av prosjektet
 • koordinering og støtte til byggeprosessen
 • samarbeid med interne og eksterne spesialister
 • søknader

Historisk bevaring

 • bevaring og dokumentasjon av kulturminner
 • gjenoppbygging av historiske monumenter
 • gjenoppbygging av bygninger
 • rivingsprosjekter
 • bindingsverk og tradisjonell konstruksjon
 • vedlikehold og tilpasning